צרעת הפלך

צרעת הפלך מוטלת על הרצפה לאחר הדברת צרעות

צרעת הפלך
האם המידע עזר לכם?